Účetnictví můžeme označit jako systém, který slouží k zaznamenávání hospodářských operací firmy. Účetnictví poskytuje informace o stavu majetku, závazků a vlastního kapitálu firmy, o nákladech a výnosech podniku a o hospodářském výsledku společnosti.

Existují dva základní systémy účetnictví:

Podvojné účetnictví – podvojné účetnictví je systém, ve kterém se každá hospodářská operace zaúčtuje dvakrát, jednou na debetní a jednou na kreditorské straně.

Jednoduché účetnictví – jednoduché účetnictví je účetní systém, ve kterém se hospodářské operace zaúčtují pouze jednou, na jedné straně účtu.

Vedení účetnictví nejčastěji zahrnuje:

 • zpracování předaných dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí
 • kontrolu úhrad u přijatých a vydaných faktur
 • vyhotovení přehledů dle potřeby zákazníka /rozvaha, výsledovka/předvaha
 • zpracování DPH a přiznání DPH (měsíční, čtvrtletní)
 • účetní a daňové poradenství, optimalizace
 • výstupy sestav dle požadavků klienta
 • skladové hospodářství

Součástí služby je zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty pro plátce DPH včetně předepsané evidence a základní daňové poradenství a optimalizace základu daně z příjmů.

Po ukončení účetního období obdrží každý zákazník vytištěné sestavy:

 • hlavní účetní knihu
 • deník účetních operací
 • inventurní soupis dokladové inventury
 • seznam pohledávek a závazků
 • roční účetní závěrku

Součástí služby je základní daňové poradenství a optimalizace základu daně z příjmů.

Všem zákazníkům, kterým zpracováváme účetnictví, zajišťujeme zákonem předepsané zveřejnění účetní závěrky.

Spolehlivě poskytujeme komplexní vedení účetnictví pro malé i velké firmy – kontaktujte nás!

Hledáte kvalitní účetní služby?

Nabízíme profesionální účetní služby za rozumné ceny. Napište nám s poptávkou ještě dnes.