Mzda je odměna za práci v pracovním poměru, vyplácená ve výplatním termínu (zpravidla měsíčně) zpětně.

Správné a včasné vyplácení mezd je klíčovým faktorem pro udržení spokojených zaměstnanců a efektivní řízení vaší firmy. S naší odborností a zkušenostmi vám pomůžeme zajistit bezproblémový proces výplat mezd.

Výpočet mzdy se provádí tak, že se od základní mzdy odečtou zákonné srážky, jako jsou daň z příjmů fyzických osob, zdravotní a sociální pojištění. Výsledná částka se nazývá čistá mzda a je vyplácena zaměstnanci.

Nabízíme vedení mzdové agendy pro malé i velké organizace, kdy pro Vás splníme veškeré zákonné povinnosti spojené se zpracováním mzdové agendy, jako jsou:

 • vedení mzdových listů
 • zpracování evidenčních listů důchodového zabezpečení
 • zpracování měsíčních hlášení pro SSZ a zdravotní pojišťovny
 • přihlášení a odhlášení zaměstnance
 • vyúčtování daně vybírané srážkou
 • vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Zpracování mezd provádíme pro všechny druhy pracovních poměrů:

 • hlavní či vedlejší pracovní poměr
 • dohoda o pracovní činnosti
 • dohoda o provedení práce

Zpracování mezd a odměn dle obchodního zákoníku:

 • odměna jednatele
 • odměny členů statutárních orgánů (představenstvo, dozorčí rada, orgány družstva)
 • a další…

Zpracování mezd pro vás připravíme na klíč, tedy od nás vždy obdržíte:

 • převodní příkaz pro banku (elektronický, běžný)
 • výplatní pásky (skryté, běžné)
 • výplatnice po střediscích
 • rekapitulace mezd a libovolné přehledy dle Vašich potřeb

Potřebujeme pravidelně zpracovávat mzdy?

Rádi vám v této oblasti pomůžeme – Kontaktujte nás!

Hledáte kvalitní účetní služby?

Nabízíme profesionální účetní služby za rozumné ceny. Napište nám s poptávkou ještě dnes.